Kontakt
Për informacione të ndryshme rreth nesh na kontaktoni në
:
Keni ide marketingu fantastike ose doni të bashkëpunoni me ne? Na kontaktoni në
:
Dëshironi t’i bashkoheni stafit tonë? Dërgoni CV-në tuaj duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikoni tek
:
Publiko edhe ti!
Keni një lajm ekskluziv, një ngjarje që mendoni se duhet të jetë në faqen tonë; foto ose video humoristike dhe çdo gjë tjetër lidhur me sportin? Shtojeni tek opsioni “Ngarko materialin” dhe ne do e publikojmë në kohë rekord!
ulaş utku bozdoğan
ulaş utku bozdoğan astrolog
ulaş utku bozdoğan