Lajmet në Top Channel

17 Prill 2019

Top Channel është një nga televizionet qëgëzon licencën kombëtare të transmetimeve në Shqipëri, i cili transmeton direktçdo program dhe jep informacionet në kohë reale. Sektori më i ndjekur në këtëtelevizion janë lajmet. Lajmet në Top Channel mund t’i ndiqni prej orës 06:00 të mëngjesit deri në orët e vona tëmbrëmjes.

Lajmet në Top Channel transmetohen direkt dhe jo tëregjistruara e të përsëriten, ashtu siç mund të bëjnë disa televizione të paafirmuar, pasi si televizion kombëtar, Top Channel e ka të detyrueshme që tëtransmetojë për publikun në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo në ritransmetim.

Lajmet në Top Channel prekin disa çështje të jetës sëpërditshme, duke nisur nga çështjet sociale e duke kaluar te politika, sporti,ngjarjet në rajon dhe botë. Siç dihet, lajmet në Top Channel i kushtojnë rëndësi të veçantë ngjarjeve të aktualitetit dheqë janë të lidhura ngushtë me jetën e përditshme të shqiptarëve.

Vend mund të zërë një çështje e ditës qëngjall interes për publikun, por edhe jeta politike që është e lidhur ngushtëme shqiptarët. Edicionet më të ndjekura të lajmeve në Top Channel janë ai i pasdites dhe ai i mbrëmjes, pikërisht në orën19:30, i cili është edicion i zgjeruar dhe që merr vëmendjen më të madhe përvetë temat që trajton. Ndoshta dhe orari i tillë iu jep mundësi gazetarëve qëtë kenë mbledhur informacionin e duhur dhe t’ia paraqesin publikut në mënyrënmë të zgjeruar.

Jo pak herë, lajmet në Top Channel kanë transmetuar informacione ekskluzive, të cilat kanë ngjallur reagim për një masë të madhe të publikut. Ndoshta, Top Channel mund të ketë pasur dhe audiencën më të madhe për ngjarje që kanë prekur drejtpërdrejt publikun, siç mund të kujtojmë shpërthimin në Gërdec apo të tjera video që kjo redaksi i ka transmetuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe