Portali Shqip

22 Janar 2019
Portali Shqip

Portali Shqip është një sajt informues për publikun e gjerëpër lajmet nga vendi dhe bota. Portali Shqip është platformë informuese,analitike, edukuese dhe argëtues për të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen,brenda dhe jashtë kufijve shtetërorë.

Më tepër i bazuar te lajmet e së shkuarës, te historitë dhe kultura, duke na i sjellë sërish në vëmendje në ditët e sotme. Padiskutim, ka fakte të së shkuarës që i vijnë në ndihmë brezit të ri për t’u informuar se si ka qenë jeta më parë në vendin tonë, ndryshimet politike apo kultura që ka trashëguar Shqipëria.

Portali Shqip gjendet në sajtin shqip.al, i cili ka dhe nëndihmë revistën “Shqip”, e cila botohet në mënyrë periodike me materiale tëveçanta. Natyrisht që Portali Shqip nuk vjen vetëm me materiale tëcentralizuara, por herë pas here ata i kushtojnë vëmendje të theksuar edhejetës politike, zhvillimeve të ndryshme të aktualitet, teknologjisë apo botëssë sportit.

Sapo klikon në Portali Shqip dallon një mori informacioni, madje dhe opinione të ndryshme. Portali Shqip nuk azhurnohet me materiale të orës së fundit, padiskutim, por vetëm kur ka çështje të rëndësishme natyrisht që ndiqen nga gazetarët e tyre që publikojnë çdo gjë.

Zakonisht materialet që zënë hapësirën më të madhe janë ato historike, siç e thamë edhe më sipër. Por, edhe reklamat kushtuar vendit tonë, bukurive të natyrës së maleve, bregdetit, lumenjve apo qyteteve antikë që publikohen në këtë portal.

Portali Shqip duket qartë se në vetvete mbledh publicistët apogazetarët më me emër, duke publikuar herë pas here lajmet apo opinionet e tyrerreth fakteve të ndryshëm që kanë të bëjnë me Shqipërinë. Temat më tërëndësishme, siç duket edhe sapo klikon në shqip.al, janë ato që lidhen mehistorinë e vendit tonë, natyrisht që janë dhe më të kilikuarat nga publiku igjerë, i cili më parë lexonte këto informacione në revistën “Shqip” që prejvitit 2002.