Sport Ekspres

12 Mars 2019

Sport Ekspres është një nga mediat sportive mëtë vjetra në Shqipëri. Është themeluar në vitet e para të pas rënies sëkomunizmit dhe vijon të jetë një gazetë aktive dhe në ditët e sotme. Sport Ekspres sot nuk ekziston nëformatin print, pasi me zhvillimin e teknologjisë dhe përdorimin e lajmeve nëkohë reale, drejtuesit e kësaj gazete të përditshme sportive e panë tëarsyeshme që të prodhonin lajme vetëm në versionin online. Pra, Sport Ekspres sot mund ta gjeni vetëmnë adresën sportekspres.com dhe jo më në versionin letër.

Normalisht, shikueshmëria vijon të rritet,sepse në Shqipëri kushdo përdor versionin online të informimit. Sport Ekspres sot po kërkon që tëinformojë publikun në saj të aplikacionit të vet, i cili pritet që të hidhet nëtreg shumë shpejtë, në mënyrë që të gjithë të marrin lajmet direkt në telefonine tyre, pa u dashur që të klikojnë në internet. Në natyrën e vet Sport Ekspres sot vijon të mosndryshojë strukturë, pra fokusohet më tepër te lajmet nga vendi, ato qërrjedhin nga kategoritë e ulëta e deri te Superiorja e Kombëtarja. Që do tëthotë se lajmet nga vendi janë primare dhe më pas ato të huaja, të cilat kanëshikueshmërinë e vetë.

SportEkspres sot vijon që të ketë një ritëm të lartë tëinformacionit, pasi në ditë mund të prodhojnë mbi 60 lajme, një volum ikënaqshëm që nuk e lë publikun të zhgënjyer. Lajmet e fundit apo ekskluzivetnuk mungojnë, apo dhe informacione nga ngjarje të vjetra që risillen nëvëmendjen e lexuesve. Një portal tashmë i mirëorganizuar nga gazetarët që edrejtojnë. Djem të rinj dhe të apasionuar në punën që bëjnë. Pavarësisht segazeta në formatin print ka kënaqësinë e vet, por edhe online Sport Ekspres sot ka mbledhur pas vetesnjë numër besnik ndjekësish, të cilët japin dhe sugjerimet e tyre.